Mobitext logo

Svaki klijent (organizator servisa) ostvaruje prihod od pristigle i naplaćene SMS poruke sa dodatnom vrednošću koja je vezana za klijentov servis. Procenat koji pripada organizatoru SMS servisa (tj. vama kao klijentu) je definisan ali njegova vrednost zavisi od sledećeg:

  • Preko kojeg mobilnog operatera je procesuirana pristigla SMS poruka 
  • Kolika je dodatna vrednost 
  • Za koji servis je SMS poruka poslata 

Precizan podatak kolika suma pripada organizatoru SMS servisa je prikazana u poslednjem Članu Uslova Korišćenja za svaki Mobitext-ov servis. 

Tabelu sa zaradama organizatora (klijenata) možete videti na dole navedenim linkovima:

Uslovi korišćenja Glasačkog servisa 

Nazad > Najčešća pitanja