Mobitext logo

Sve detalje o legalnom poslovanju kao i podatke o firmi koja je pravni nosilac projekta Mobitext možete pronaći u Opštim uslovima poslovanja i Polisi privatnosti prilikom registracije (kreiranja novog naloga), koju pri tom ne morate da uradite.